KONTAKT

VI SOM JOBBAR HÄR

Porträtt-Jan
Jan Hagman
VD

Sist född på Rimbo BB för 67 år sedan. Startade Shell macken i Rimbo 1974.
Ägare till Riflex Koncernen fram till Februari 2018 då han sålde den till hans son Martin Hagman. Startat Rimbo Hus 2018. Rally liv som både förare och Mekaniker Nationellt och Internationellt sen 1964. Jan avled 4 December 2019.

Porträtt-Urban
Urban Björkman
-

Född och uppväxt i Rimbo. Arbetat Internationellt i 38 år på HP innan han flyttade ”hem” för en anställning på Riflex AB fram till maj 2018.
Aktiv och ledare i många år inom Rimbo IF. Pappa Rolf och hans kompisar byggde alla hus runt Rimbo IF.

Porträtt-Oscar2
Oscar Vöks
Mekaniker

Ung mekaniker från Kopparberg med stor erfarenhet.
Utbildad hos Andreas Eriksson och Olsbergs MSE. Mekaniker i 6 år hos Riflex Sport främst i utlandssatsningarna. Arbetat på Kopparbergs Bryggeri fram till maj 2018 då han anställdes hos Rimbo Hus.

Lokstallarna i Rimbo

Lokstallets äldsta delar, rundstall, kontorsbyggnad och vattentorn byggdes 1906. Rundstallet tillbyggdes med ytterligare stallplatser 1908, 1916 och 1940 och har även fått andra tillbyggnader. Stallet som en gång hade plats för nio ånglok och lokmotor är indelat i “skepp” med rökhuvar i taket. I ett av dessa skepp finns en lokgrav bevarad. Till lokstallet hörde även en driftverkstad. Särskilt skyddsvärd är smedjan i ursprungligt skick. I kontorsdelen, en trappa upp, fanns lokmästarepedition och intill denna en badavdelning. Vattentornet innehöll en cistern dit vatten pumpades upp från Vallbyån.
Det intilliggande motorvagnsstallet byggdes 1942 och tillbyggdes 1946. Det hade plats fr åtta motorvagnar. Framför lokstallet fanns en vändskiva, kolgård med kolkran samt två “vattenhästar” för påfyllning av vatten till loken. Fram till 1940-talet låg en större förrådsbyggnad bakom rundstallet. 1915 centraliserades loktjänsten för Roslagsbanans norra delar i möjlig mån till Rimbo. Lokstationen hade även ansvar för övriga lokstall i området. 1977 upphörde lokstationen och byggnaderna övergick i Norrtälje kommuns ägo. Rundstallet är ett av de få bevarade och troligtvis det största lokstallet för smalspårsdrift som ännu finns kvar i Sverige. Rundstallet eldhärjades 2003.
Texten ovan är från Rimbo Hembyggdsförening, Minnestavla Nr. 8 År 1999 ( Rev. 2007 )

2005 köpte Riflex AB Lokstallarna av Kommunen och en renovering började med bla nytt tak.
December 2017 köpte Rimbo Hus Fastigheten av Riflex.
Inom Fastigheten finns också en av Sveriges största Boulehallar.

Kontakta oss