Fortsatt arbete på Boulebanan efter Valborg!


Arbetet med Boulebanan fortsätter efter Valborg, snart är fyllnadsmassorna på plats, efter det skall det på sand el liknande för att få en perfekt yta för kulorna att rulla!